Preview Mode Links will not work in preview mode

Hoog Tijd


Hoog Tijd is de podcast van uitgeverij WalburgPers en Amsterdam University Press. Twee zuster-uitgeverijen, gespecialiseerd is in hoogwaardige en toegankelijke non-fictie voor algemeen geïnteresseerde lezers, van zeer specialistische uitgaven tot uitgaven bestemd voor een breed publiek. Met publicaties beogen wij iedereen die er belangstelling voor heeft, op de hoogte te brengen van de schatten aan informatie die er beschikbaar zijn over het verleden, over cultuur en maatschappij en over kunstobjecten en architectuur.

Feb 7, 2022

Jan Kuipers schreef met 'Dwepers en dromers, tegenculturen in Nederland 1890-1940' een staalkaart van de groepjes anarchisten, vegetariërs, theosofen, spiritisten, utopische kolonisten, feministen, strijders voor homorechten. Groepjes die opkwamen in een 'bezeten wereld' zoals Johan Huizinga de jaren vóór de tweede wereldoorlog noemde.