Preview Mode Links will not work in preview mode

Hoog Tijd


Feb 7, 2022

Jan Kuipers schreef met 'Dwepers en dromers, tegenculturen in Nederland 1890-1940' een staalkaart van de groepjes anarchisten, vegetariërs, theosofen, spiritisten, utopische kolonisten, feministen, strijders voor homorechten. Groepjes die opkwamen in een 'bezeten wereld' zoals Johan Huizinga de jaren vóór de tweede wereldoorlog noemde.