Preview Mode Links will not work in preview mode

Hoog Tijd

Hoog Tijd is de podcast van uitgeverij WalburgPers en Amsterdam University Press. Twee zuster-uitgeverijen, gespecialiseerd is in hoogwaardige en toegankelijke non-fictie voor algemeen geïnteresseerde lezers, van zeer specialistische uitgaven tot uitgaven bestemd voor een breed publiek. Met publicaties beogen wij iedereen die er belangstelling voor heeft, op de hoogte te brengen van de schatten aan informatie die er beschikbaar zijn over het verleden, over cultuur en maatschappij en over kunstobjecten en architectuur.

Mar 28, 2022

ODGOI - Onafhankelijkheid, Dekolonisatie, Geweld en Oorlog in Indonesië 1945-1950
Toen Indonesië zich, twee dagen na de Japanse capitulatie, onafhankelijk verklaarde, trachtte Nederland met geweld de regie te voeren over het onvermijdelijke proces van dekolonisatie. In deze podcast vertelt Gert Oostindie over de vier...


Mar 1, 2022

In zijn boek We zijn misschien niet alleen vertelt filosoof en theoloog Taede Smedes voor het eerst over zijn eigen ingrijpende ufo-waarneming, om vervolgens feit en fictie over ufo’s op een rijtje te zetten. Hij legt in begrijpelijke taal uit hoe er sinds 1947 zowel in Amerika als in Nederland met ufo-waarnemingen is...