Preview Mode Links will not work in preview mode

Hoog Tijd


Hoog Tijd is de podcast van uitgeverij WalburgPers en Amsterdam University Press. Twee zuster-uitgeverijen, gespecialiseerd is in hoogwaardige en toegankelijke non-fictie voor algemeen geïnteresseerde lezers, van zeer specialistische uitgaven tot uitgaven bestemd voor een breed publiek. Met publicaties beogen wij iedereen die er belangstelling voor heeft, op de hoogte te brengen van de schatten aan informatie die er beschikbaar zijn over het verleden, over cultuur en maatschappij en over kunstobjecten en architectuur.

May 3, 2022

ODGOI - Onafhankelijkheid, Dekolonisatie, Geweld en Oorlog in Indonesië 1945-1950
De strijd om de onafhankelijkheid in Indonesië tussen 1945 en 1949 heeft letterlijk en figuurlijk zijn sporen nagelaten. Eveline Buchheim en Fridus Steijlen vertellen in deze podcast over de manier waarop zij, samen met Ody Dwicahyo en Stephanie Welvaart, op zoek zijn gegaan naar deze sporen bij mensen, objecten en plaatsen in Indonesië en Nederland. Een zoektocht die veel persoonlijke ervaringen opleverde van burgers en militairen die het conflict van nabij meemaakten. Hoe kijken mensen uit beide landen terug op die tijd en hoe gaan zij met de herinneringen daaraan om? Op deze manier kregen de auteurs zicht op de menselijke maat in deze geschiedenis.