Preview Mode Links will not work in preview mode

Hoog Tijd


Hoog Tijd is de podcast van uitgeverij WalburgPers en Amsterdam University Press. Twee zuster-uitgeverijen, gespecialiseerd is in hoogwaardige en toegankelijke non-fictie voor algemeen geïnteresseerde lezers, van zeer specialistische uitgaven tot uitgaven bestemd voor een breed publiek. Met publicaties beogen wij iedereen die er belangstelling voor heeft, op de hoogte te brengen van de schatten aan informatie die er beschikbaar zijn over het verleden, over cultuur en maatschappij en over kunstobjecten en architectuur.

Nov 19, 2020

Een gesprek met taalhistoricus en journalist Ewoud Sanders. Hij beschrijft in Lachen om Levie, Komisch bedoeld antisemitisme (1830-1930) een fenomeen dat erg populair was in de 19e eeuw; Het met elkaar op een vermeend grappige manier joden nadoen. Broodschrijver/onderwijzer Jan Schenkman was daarin rond 1854 een succesvolle promotor met het personage Levie Zadok. Hoe is dat succes te verklaren?

Bestel hier.