Preview Mode Links will not work in preview mode

Hoog Tijd


Hoog Tijd is de podcast van uitgeverij WalburgPers en Amsterdam University Press. Twee zuster-uitgeverijen, gespecialiseerd is in hoogwaardige en toegankelijke non-fictie voor algemeen geïnteresseerde lezers, van zeer specialistische uitgaven tot uitgaven bestemd voor een breed publiek. Met publicaties beogen wij iedereen die er belangstelling voor heeft, op de hoogte te brengen van de schatten aan informatie die er beschikbaar zijn over het verleden, over cultuur en maatschappij en over kunstobjecten en architectuur.

Mar 28, 2022

ODGOI - Onafhankelijkheid, Dekolonisatie, Geweld en Oorlog in Indonesië 1945-1950
Toen Indonesië zich, twee dagen na de Japanse capitulatie, onafhankelijk verklaarde, trachtte Nederland met geweld de regie te voeren over het onvermijdelijke proces van dekolonisatie. In deze podcast vertelt Gert Oostindie over de vier jaren van moeizame onderhandelingen en bittere oorlogvoering die volgden. In 2005 verklaarde de Nederlandse regering dat Nederland die oorlog niet had moeten voeren. Over het geweld dat de Nederlandse militairen tijdens deze oorlog hadden toegepast, stond echter nog altijd het regeringsstandpunt uit 1969 overeind: er waren wel ‘excessen’, maar de krijgsmacht had zich in de regel ‘correct’ gedragen.
In het boek ‘Over de grens’ maakt Oostindie, samen met andere onderzoekers van het NIOD, NIMH en KITLV aannemelijk dat de Nederlandse krijgsmacht in de periode 1945-1949 op structurele basis extreem geweld toepaste en dat dit toen en ook lang daarna op allerlei manieren werd toegedekt.