Preview Mode Links will not work in preview mode

Hoog Tijd


Hoog Tijd is de podcast van uitgeverij WalburgPers en Amsterdam University Press. Twee zuster-uitgeverijen, gespecialiseerd is in hoogwaardige en toegankelijke non-fictie voor algemeen geïnteresseerde lezers, van zeer specialistische uitgaven tot uitgaven bestemd voor een breed publiek. Met publicaties beogen wij iedereen die er belangstelling voor heeft, op de hoogte te brengen van de schatten aan informatie die er beschikbaar zijn over het verleden, over cultuur en maatschappij en over kunstobjecten en architectuur.

May 10, 2022

ODGOI - Onafhankelijkheid, Dekolonisatie, Geweld en Oorlog in Indonesië 1945-1950
De oorlog in Indonesië en het extreme geweld dat de Nederlandse troepen daarbij gebruikten, zijn hier lange tijd nauwelijks besproken. In deze podcast vertelt Meidert van der Kaaij over hoe de regering discussies daarover uit de weg ging. In 1969 leidden b.v. onthullingen van Indië-veteraan Joop Hueting tot grote commotie. In opdracht van de regering werd de Excessennota geschreven die concludeerde dat de krijgsmacht zich correct had gedragen, afgezien van een aantal ‘excessen’. In de laatste decennia bleek dat een te rooskleurig beeld. Van der Kaaij concludeert dat doordat politiek, media en historici terughoudend waren in hun benadering van dit geweld, de oorlog pas schoorvoetend een plek kreeg in onze herinneringscultuur.