Preview Mode Links will not work in preview mode

Hoog Tijd


Hoog Tijd is de podcast van uitgeverij WalburgPers en Amsterdam University Press. Twee zuster-uitgeverijen, gespecialiseerd is in hoogwaardige en toegankelijke non-fictie voor algemeen geïnteresseerde lezers, van zeer specialistische uitgaven tot uitgaven bestemd voor een breed publiek. Met publicaties beogen wij iedereen die er belangstelling voor heeft, op de hoogte te brengen van de schatten aan informatie die er beschikbaar zijn over het verleden, over cultuur en maatschappij en over kunstobjecten en architectuur.

Dec 1, 2020

Robert Verhoogt verdiepte zich in de dunne aardlaag die onder ons ligt en waaronder het grote onbekende gist en rommelt. Verhoogt  beschrijft aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, olievondsten, fossielen, tunnels. Maar dan telkens met de focus op de negentiende eeuw. En door de bril van beroemde ooggetuigen. Schrijvers, kunstenaars en ingenieurs uit die tijd. Dat leverde een rijk geïllustreerd boek op, vol onbekende verhalen.
Verhoogt is kunsthistoricus en jurist en hij werkt als beleidsadviseur bij de directie Erfgoed en Kunsten van het ministerie van O.C.&W.